ALLMÄNNA VILLKOR

       

BETALNINGSMETOD
Betalning sker via faktura. Betalningsvillkor är 10 dagar om inget annat är överenskommet. Arbete som utförts och använda produkter samlas på nästa månads faktura, dvs arbete som utförts i januari faktureras med förfallodatum i slutet på februari. Alla fakturor skickas via e-post.

RESOR, ÅTERVINNA & SKÄNKA
I de fall ni vill skänka/återvinna saker kan jag endast ta med så mycket som jag kan bära själv och ta med i min bil vid det tillfälle arbetet utförts. Vid större mängder används TipTapp eller annan tjänst.

BOKNINGAR
Inga påminnelser om dina bokningar skickas, om du behöver boka om eller avboka din tid är det ditt ansvar att höra av dig. Avbokning ska ske senast 24-timmar innan avtalad tid, i annat fall debiteras halva kostnaden för uppdraget. Om du är tvungen att avboka din tid så snart in på den bokade tiden att jag redan är på väg till dig debiteras du för den tid du bokat.

HANTERING AV ÄGODELAR
Jag kommer alltid ta varsamt och hand om dina ägodelar. Jag tar dock inte ansvar för eventuella skador på egendomen, om det inte är ett direkt resultat av min oaktsamhet. Allt i Ordning Stockholm AB har ansvarsförsäkring i Trygg Hansa om olyckan skulle vara framme.

KOORDINERING AV TJÄNSTER
Vid behov kan jag koordinera underleverantörer såsom hantverkare. Avtal och betalning sker direkt mellan dig och leverantören, och jag tar inget ansvar för leverantörens handlingar eller utförande av tjänster.

     

TILLGÅNG TILL ARBETSPLATSEN
Kunden ser till att jag har tillgång till arbetsplatsen under de bokade tiderna vi kommit överens om.

INKÖP AV PRODUKTER
Du står själv för kostnaden av alla inköpta inredningsprodukter. Vi kommer tillsammans överens om vilka produkter jag ska köpa in åt dig, därefter får en samlad faktura för de produkter du behåller. Oanvända produkter returnerar jag till inköpsstället.

TYSTNADSPLIKT & FOTOGRAFIER
Allt i Ordning Stockholm AB:s tjänster är 100% konfidentiella och ingen information om uppdraget eller din personliga information kommer delas. Anonyma före- och efterbilder tas ofta löpande under arbetets gång. Bilderna används främst som referensbilder till Instagram samt till hemsidan. Om bilderna är av mer privat/personlig karaktär kommer du alltid tillfrågas innan bild delas eller tas. 

UPPSÄGNING AV AVTAL
Ni har rätt att säga upp serviceavtalet när som helst. Om ni beslutar er för att avsluta avtalet, är ni fortfarande ansvarig för alla utgifter och kostnader åsamkat före uppsägning. Allt i Ordning Stockholm AB har samma rättigheter angående uppsägning, så länge ni får rimlig tid att arrangera alternativ service.

GODKÄNNANDE
Genom bokning av mina tjänster godkänner du de allmänna villkoren, om inget annat angetts i en offert.